El Shaddai 1314 AM

El Shaddai 1314 AM

Pindutin ang Play para makinig sa tunog o musika

Mga Ad

May poblema sa istasyon?

Pindutin dito

Tungkol sa istasyon

Makinig online sa El Shaddai 1314 AM sa pilipinas at ma-aliw sa kanilang maga-gandang palabas at piling musika.

Mga Komento